НовиниНовини КиївщиниНовини Обухівщини

Увага конкурс!

НАКАЗ Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади завідувача сектору агропромислового розвитку управління економічного розвитку та власності Обухівської районної державної адміністрації у листопаді 2018 року

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року №246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби» (зі змінами), у зв’язку із наявністю вакантної посади наказую:

1.Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади завідувача сектору агропромислового розвитку управління економічного розвитку та власності Обухівської районної державної адміністрації.

2.Затвердити умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» завідувача сектору агропромислового розвитку управління економічного розвитку та власності Обухівської районної державної адміністрації, що додаються.

3.Інформацію про проведення конкурсу розмістити на офіційному веб-сайті Нацдержслужби України та на сайті Обухівської районної державної адміністрації.

4.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Виконуюча обов’язки
керівника апарату адміністрації                                                                              Л. ЛИСЕНКО

УМОВИ проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» завідувача сектору агропромислового розвитку управління економічного розвитку та власності Обухівської районної державної адміністрації

Загальні умови
Посадові обов’язки 1. Здійснює керівництво сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у секторі.

2. Подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про сектор.

3. Вживає організаційно – правові заходи щодо затвердження посадової інструкції працівника сектору, яку затверджує керівник управління економічного розвитку та власності. В установленому законодавством порядку, забезпечує дотримання ним правил внутрішнього трудового розпорядку.

4. Планує роботу сектору і забезпечує виконання поточних планів роботи.

5. Визначає завдання і розподіляє обов’язки між спеціалістом сектору і завідувачем сектору, аналізує результати роботи.

6. Вживає заходи щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору.

7. Візує документи в межах своєї компетенції.

8. Забезпечує розгляд звернень, запитів, заяв, скарг та інших документів, що відносяться до компетенції сектору, підготовку та надання відповідей на них в установленому порядку.

9. Забезпечує дотримання працівником сектору правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни, правил та інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки.

10. Звітує перед заступником голови районної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків, керівником державної служби адміністрації про виконання покладених на сектор завдань та затверджених планів роботи.

11. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівника сектору та здійснює контроль за додержанням встановлених правил роботи з документами у секторі.

12. Представляє інтереси сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами адміністрації, Міністерством аграрної політики та продовольства України, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням заступника голови районної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків, керівника державної служби адміністрації.

13. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

Умови оплати праці відповідно до Закону України “Про державну злужбу” та постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 січня 2018 року № 24 «Про впорядкування структури заробітної плати працівників державних органів, :удів, органів та установ системи правосуддя у 2018 році»).
Інформація про строковісгь чи безстроковість призначення на посаду безстрокове призначення на посаду
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання
  1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

8. Заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Термін прийняття документів – до 26 листопада 2018 року, 17:00.

Дата, час і місце проведення конкурсу 28 листопада 2018 року о 10:00 год. за адресою:

м. Обухів, вул. Малишка, 10

Обухівська районна державна адміністрація.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Голубець Наталія Миколаївна, тел.(04572)50339,

E-mail: obuh_rda_zagvid@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта вища освіта
2. Досвід роботи  на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року
3. Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1. Уміння працювати з комп’ютером Володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.
2. Ділові якості Виваженість, уміння працювати в команді, стресостійкість, оперативність, адаптивність, аналітичні здібності, діалогове спілкування (письмове і усне), здатність концентруватись на деталях, уміння дотримуватись субординації, вміння вести перемовини, навички управління, організаторські здібності, вміння визначати пріоритети, вміння аргументовано доводити власну точку зору, навички розв’язання проблем
3. Особистісні якості Ініціативність, надійність, порядність, чесність, дисциплінованість, тактовність, готовність допомогти, емоційна стабільність, контроль емоцій, комунікабельність, повага до інших, відповідальність.
Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1. Знання законодавства Конституція України;

Закон України «Про державну службу»; Закон України «Про запобігання корупції».

2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) Закон України «Про місцеві державні адміністрації», Закон України «Про державну службу»,Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» Закон України «Про основні засади державної аграрної політики на період 2015-2020 років», Закон України «Про державну підтримку сільського господарства в Україні», Закон України «Про зерно та ринок зерна в Україні».
Показати ще
WordPress Lessons