НовиниНовини КиївщиниНовини Обухівщини

Обухівська районна державна адміністрація повідомляє про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

 1. Інформація про суб’єкта господарювання

вул. Малишка, 10, м.Обухів, Київська область, 08700, тел. (04572) 5-03-39, 5-01-74

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Реконструкція осушувальної системи р.Стугна з метою захисту від підтоплення сільськогосподарських угідь та присадибних ділянок с.Великі Дмитровичі Обухівського району. Проектом передбачено: розчистку русла р.Стугна, магістрального каналу МК-1, каналів бокової мережі осушувальної системи, реконструкція насосної станції Передбачається проведення розчистки русла р.Стугна та каналів МК-2 і К-16 земснарядом, розчистка каналів бокової мережі – екскаватором. На польдерній насосній станції передбачається встановлення насоса ОПВ2500-4,2 (45 кВт) замість Д3200-33 (132 кВт) Природоохоронні заходи виконуються згідно:

– Обласної цільової програма розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну р. Дніпро на період до 2021 року, затвердженої Рішення обласної ради від 17.09.2013;

– Програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення водних об’єктів на території Обухівського району Київської області на період до 2021 року, затвердженої рішенням Обухівської районної ради від 12.06.2015 року №629.43. VI (зі змінами від 06.04.2017 року  №418.43. VIІ, від 09.06.2017 року №445.20. VIІ).

Технічна альтернатива 1.

Зважаючи на те, що прибережна захисна смуга р. Стугна та смуга відведення каналів МК-2 та К-16 не витримані і місцями забудова розташована безпосередньо на берегах єдиним способом розчистки є метод гідромеханізації – земснаряд. Параметри каналів бокової мережі унеможливлюють використання методів гідромеханізації, проведення розчистки можливе тільки екскаватором. 

Технічна альтернатива 2

Розчистка русла р.Стугна та магістрального каналу МК-1 можлива екскаватором з берегів, за умови надання доступу і можливості проведення робіт в межах житлової забудови, та плавучим екскаватором по дна. Розчистка каналів бокової мережі можлива траншейним багатоковшевим ланцюговим екскаватором поперечного черпання. 

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1

В адміністративних межах Нещерівської, Старобезрадичівської, Великодмитрівської сільських рад Обухівського району Київської області.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2:

Територіальна ініціатива не розглядається у зв’язку з тим, що проведення природоохоронних заходів розроблено для даної ділянки.

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Реалізація проектних рішень дозволить покращити умови проходження паводкових вод, не допустити підтоплення прилеглих територій в результаті водних заторів та підйому рівнів води в річці, зменшить динамічне навантаження на берег, попередить підтоплення сільськогосподарських угідь та прилеглих територій.

Розчистка русла та каналів не пов’язана з виробництвом небезпечної продукції і не призведе до незворотних або кризових наслідків природньому середовищу.

 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Розчистка русла р.Стугна – 6,0 км; розчистка магістрального каналу МК-1 – 8,085 км; розчистка каналів бокової мережі – 5,43 км; встановлення насоса ОПВ2500-4,2, (45кВт) – 1 шт, загальний об’єм розроблення грунту при розчистці – 357,073 тис.м3; захищено від підтоплення с/г угідь – 275 га.

 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1 Дотримання обмежень прибережної захисної смуги р.Стугна, смуг відведення каналів. Екологічні та інші обмеження планової діяльності встановлюються згідно чинного законодавства України. 

Режим господарської діяльності в межах прибережно-захисної смуги та правовому режимі зони санітарної охорони водних об’єктів. Забороняється  проводити усі види гідромеханізованих робі в період заборони на лов риб (нерест), строки заборони на лов риби у період нересту встановлюється щорічно органами рибоохорони. Не допускається потрапляння паливо-мастильних матеріалів у воду, а також у грунт в межах захисних смуг. Відходи, які будуть утворюватися в процесі виконання робіт, повинні бути локалізовані з наступним централізованим вивезенням.     

Планова діяльність визначається розділом ОВНС проектної документації, перевіряється та погоджується відповідними структурами.

щодо технічної альтернативи 2:Технічні альтернативи діяльності відсутні

щодо територіальної альтернативи 1 Дотримання обмежень прибережної захисної смуги р.Стугна в адміністративних межах Нещерівської, Старобезрадичівської, Великодмитрівської сільських рад Обухівського району Київської області.смуг відведення каналів.

щодо територіальної альтернативи 2 Територіальні альтернативи діяльності недоцільні.

 1. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

Проведення топографо-геодезичних вишукувань, інженерно-геологічних робіт, проектних робіт, розроблення розділу ОВНС.

Територія проведення робіт еколого-інженерної підготовки і захисту територій не потребує. Категорія складності інженерно-геологічних умов згідно геоморфологічних, гідрогеологічних умов, небезпечних геологічних процесів, специфічних грунтів – 2 (середня).

Технічні альтернативи діяльності відсутні.

Територіальні альтернативи діяльності недоцільні.

 1. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Вплив на атмосферне повітря, земельні ресурси, геологічне середовище, техногенне середовище.

Робота будівельних машин і механізмів – автотранспорт, земснаряд, екскаватор, бульдозер. Можливий вплив – локальне забруднення атмосферного повітря пересувними джерелами викидів, шумова, акустична дія від будівельних машин і механізмів.

Розчистка з глибини залягання у відвал на просушку, планування, перевезення грунту, несправна будівельна техніка, утворення побутових відходів. Можливий вплив – локальне забруднення водного середовища та грунтів, короткострокове погіршення умов проживання гідробіонтів, часткова загибель кормової бази (планктон, бентос). Умовне погіршення існування тварин та рослинності.

Робота будівельних машин і механізмів – автотранспорт, земснаряд, екскаватор, бульдозер. Можливий вплив на соціальне середовище – виконання робіт у безпосередній близькості  до межі житлової забудови, утворення пилу від грунтових доріг, аварійні ситуації.  

Технічні альтернативи діяльності відсутні.

Територіальні альтернативи діяльності недоцільні.

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Друга категорія видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля відповідно до абзац 7 пункт 10 частина 3 стаття 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» проведення робіт з розчищення і днопоглиблення русла та дна річок, берегоукріплення, зміни і стабілізації стану русел річок 

 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстав немає, у відповідності ст. 3, ст. 6, ст.14 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»  

 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Вплив на геологічне середовище, грунти, повітряне середовище, мікроклімат, водне середовище, техногенне середовище, соціальне середовище, рослинний та тваринний світ.

 1. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Дозвіл на виконання будівельних робіт

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

 1. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації; адреса: 01004, м.Київ, вул. Басейна, 1/2-а; email: eko.koda@ukr.net,      тел. (044)279-01-58, контактна особа – Киреєва Вікторія Станіславівна

Показати ще
WordPress Lessons