Новини

Інформація щодо процедури встановлення місця виробництва або виробничої ділянки, вільної від шкідливих організмів в Україні

Фітосанітарні вимоги Євразійського економічного союзу, Європейського союзу, Китайської Народної Республіки, Турецької Республіки щодо експорту рослинної продукції

Кожна країна виставляє свої вимоги, щодо фітосанітарного стану продукції, що імпортується на її територію.

Країни Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), Європейського союзу (ЄС), Китайської Народної Республіки (КНР), Турецької  Республіки виставляють особливі вимоги до експорту вітчизняної рослинної продукції. Фітосанітарні вимоги цих держав передбачають,  що продукція, яка планується до експорту, повинна обстежуватись в період вегетації рослин. В підтвердження, того що такі заходи було здійснено, на даних територіях встановлюється офіційний статус вільної зони від шкідливих організмів.

Рішення Євразійського економічного союзу №157-159, при експорті насіннєвого та посадкового матеріалу, зернових, зернобобових, олійних культур, плодоовочевої продукції, деревини та іншої рослинної продукції, передбачають встановлення вільних зон від шкідливих організмів.

Фітосанітарні правила Європейського союзу, а саме Директива Ради 2000/29/ЄС передбачає вимогу встановлення вільної зони на пасльонові культури (помідори, баклажани).

Відповідно до Спеціальних вимог щодо рослин та продукції рослинництва Положення  про карантин рослин Турецької Республіки, експорт лісоматеріалів хвойних порід  з України повинен здійснюватись з зон вільних від певних шкідників лісу.

Фітосанітарні вимоги щодо експорту кукурудзи, сої, ячменю з України, Китайська народна республіка передбачені в протоколах фітосанітарних вимог щодо експорту кукурудзи, сої та ячменю з України до КНР. Протоколи передбачають обстеження посівів  в період вегетації та місць зберігання рослинної продукції.

Більш детально з фітосанітарними вимогами країн можна ознайомитись на сайті Держпродспоживслужби за посиланням: http://www.consumer.gov.ua/ContentPages/Fitosanitarni_Vimogi_Krain/89/

Таким чином, при здійснені експортних операцій, у випадку наявності вимог країни-імпорту щодо експорту об’єкту регулювання із зон, місць і (або) ділянок виробництва, вільних від певного карантинного організму спеціалістами управління фітосанітарної безпеки Головного управління

Держпродспоживслужби у Київській області, за заявою суб’єкта господарювання, проводиться процедура офіційного встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів чи одного шкідливого організму відповідно до норм Порядку офіційного встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, позбавлення такого статусу, його поновлення та інші умови офіційного встановлення місця виробництва або виробничої ділянки, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07.08.2012 № 487 (далі – Порядок).

Для цього особа має надати комплект документів, визначених зазначеним наказом, на адресу Головного управління Держпродспоживслужби у Київській  області (м.Київ, вул. Саперно-Слобідська,8 ), а саме:

  1. Заява про встановлення та/або підтримання офіційного статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів.
  2. Копія плану земельної ділянки (витягу з документації із землеустрою), на якій планується офіційне встановлення місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів.
  3. Копія документа, який засвідчує право власності або користування (в тому числі оренди) на земельну ділянку, на якій планується офіційне встановлення місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів.
  4.  Документ, що підтверджує внесення плати за обстеження посівів сільськогосподарських культур, плодових культур, розсадників, промислових садів, присадибних ділянок та лісосмуг щодо виявлення карантинних організмів для надання та/або підтвердження статусу місця виробництва або виробничої ділянки на вимогу особи, що здійснює виробництво об’єктів регулювання, передбачених Законом України “Про карантин рослин”, розмір яких визначено Постановою КМУ від 28.12.2011 №1348.

За результатами проведених заходів, пов’язаних зі встановленням та/або підтриманням статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, відповідно до Порядку, присвоюється реєстраційний номер місцю виробництва або виробничій ділянці, вільних від регульованих шкідливих організмів.

За наданням консультацій щодо фітосанітарних вимог країн – імпортерів звертайтесь до управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби у Київській області (м.Київ, вул. Саперно-Слобідська,8  тел.(044)495-88-60.

 

Порядок узгодження розташування насіннєвих посівів

Згідно наказу Міністерства аграрної політики за № 365 від 07.10.2016 року  про порядок  встановлення  процедури узгодження розташування насіннєвих посівів суб’єктами насінництва та розсадництва, та визнати таким що втратив чинність наказ МінАПК за №220 від 26.03.2013 року . У цьому порядку терміни вживаються у значеннях , наведених у Законі України «Про насіння  і садівний матеріал» . Відповідно до запланованого  обсягу виробництва насіння і садівного матеріалу суб’єкт насінництва узгоджує питання не висівання споріднених перехреснозапильних рослин з іншими суб’єктами господарювання   та межі просторової ізоляції . В результаті чого може укладатися угода про невисів споріднених перехреснозапильних рослин , та знищення рослин падалиці які є  джерелом небажаного запилення  в межах норм просторової ізоляції протягом вегетаційного періоду відповідного року .

Не пізніше 01 березня року , в якому здійснюватиметься посів  суб’єкт насінництва та розсадництва  подає до відповідного територіального органу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту справ споживачів далі Держродспоживслужба план – схему розташування насіннєвих посівів  перехреснозапильних культур .

Суб’єкти насінництва та розсадництва  мають право на перевагу при розташуванні насіннєвих посівів перехреснозапильних культур перед іншими суб’єктами господарювання що здійснюють товарне виробництво .

Під правом переваги при розташуванні насіннєвих посівів розуміють , що в разі подання суб’єктом насінництва  та розсадництва  плану – схеми   розташування насіннєвих посівів перехреснозапильних рослин до Держпродспоживслужби  інші суб’єкти господарювання не мають права розміщувати споріднені перехреснозапильні рослини  на відстані в межах норми просторової  ізоляції . Перевага  надається тім виробникам насіння і садивного матеріалу  від  яких  план – схема надійшла першою .

У разі надходження плану – схеми розташування насіннєвих посівів  перехреснозапильних рослин , при розміщенні яких будуть порушені норми просторової ізоляції , територіальний    орган Держпродспоживслужби протягом семи робочих днів з дня надходження відповідного плану схеми повідомляє суб’єкт насінництва та розсадництва  що подали відповідні плани , який саме суб’єкт насінництва та розсадництва має перевагу  на розташування насіннєвих посівів перехреснозапильних рослин .

Підставою для відмови  в наданні переваги при розташуванні насіннєвих посівів перехреснозапильних рослин є відсутність суб’єкта насінництва та розсадництва у Державному реєстрі суб’єктів насінництва та розсадництва .

Відповідно до Закону України «Про насіння і садивний матеріал» пункту 22Порядку проведення сертифікації  , видачі та скасування сертифікатів на насіння або садивний матеріал , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 21 лютого 2017 року № 97 затвердити такі що додаються  про порядок маркування та пакування партій насіння , форми етикеток для маркування партій насіння . Наказ №348 від 10.07. 2017 року про затвердження Порядку маркування та пакування партій насіння і форми етикетки , та визнати таким що втратив чинність  ,наказ МінАПК аграрної політики України від 22 червня 2009 року  № 426 « Про затвердження правил пакування та маркування   насіння с\г культур в Україні».

 

Процедура встановлення місця  виробництва або виробничі ділянки, вільної від  шкідливих організмів  в Україні.

Закон України  « Про карантин рослин»

Ст. 31  Місця виробництва або виробничі ділянки , вільні від  регульованих шкідливих організмів

Місце виробництва або виробничі ділянки, вільні від регульованих шкідливих організмів, є виробництво або ділянки, де на підставі інспектування офіційно встановлена відсутність регульованих шкідливих організмів і за необхідності їх відсутність офіційно підтримується протягом визначеного періоду.

Місця виробництва або виробничі ділянки, вільні від регульованих шкідливих організмів, встановлюються на вимогу особи, що займається виробництвом об’єктів регулювання.

Відповідна державна інспекція з карантину рослин та особа, що займається виробництвом об’єктів регулювання, виконують процедури для встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів.

Порядок офіційного встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, позбавлення такого статусу, його поновлення та інші умови офіційного встановлення місця виробництва або виробничої ділянки визначається центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.

Кабінет Міністрів України встановлює розмір платежів за надання послуг, зазначених у цій статті, згідно з чинним законодавством.

Стаття 27. Реєстрація осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов’язану з виробництвом та обігом об’єктів регулювання

Реєстрації у відповідних державних інспекціях з карантину рослин Автономної

Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя підлягають особи, які:

здійснюють господарську діяльність з обігу об’єктів регулювання у карантинній та

регульованій зонах;

виробляють насіннєвий та садивний матеріал;

здійснюють біологічний контроль з використанням біологічних контрольних організмів;

здійснюють господарську діяльність з виробництва та маркування дерев’яного пакувального матеріалу;

здійснюють зберігання та переробку зерна.

Реєстрація осіб проводиться на підставі результатів перевірки об’єктів регулювання державним інспектором з карантину рослин. Особам, зареєстрованим в органах Державної служби з карантину рослин України, надається реєстраційний номер.

Плата за реєстрацію не стягується.

Порядок реєстрації осіб визначається центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.

 

Українське законодавство у сфері карантину рослин, яке регулює питання місць виробництва  або виробничих ділянок вільних від регульованих карантинних організмів

Порядок проведення оглядіу,обстеження,аналізу, фумігації (знезараження) та та інспектування (оформлення  фіто санітарного та карантинного сертифікатів) об»єктів регулювання у сфері карантину рослин затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 705.

Перелік платних послуг,які надаються головним  управлінням Держпродспоживслужби в областях та м. київі і бюджетними установами. Що належать до сфери управління Державної  служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, з питань карантину рослин та розмір плати за її надання затверджений  додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р № 1348.

Перелік  регульованих шкідливих  організмів затверджений наказом Міністерства аграрної  політики України від 21.11.2006 року №690 (реєстрація безкоштовна).

Порядок офіційного встановлення та\або підтримання статусу місця виробництва або  виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, позбавлення такого статусу, його поновлення та інші умови офіційного встановлення місця виробництва або виробничої ділянки, затверджений  наказом Міністерства  аграрної політики та продовольства України від 07.08.2012 №487

Для офіційного встановлення  статусу місця виробництва виробництва або  виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих,особа подає державній фіто санітарній інспекціі  заяву

Державний фіто санітарний інспектор здійснює фіто санітарні процедури (обстеження) відповідно до Порядку затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства україни від 07.08.2012  № 487 та направляє відібрані зразки до фітосанітарної  лабораторії

Фітосанітарною  лабораторією  проводиться фіто санітарна експертиза.

Після  фіто санітарної експертизи  визначається фіто санітарний стан місця виробництва або виробничої ділянки,

2.4 За результатами розгляду заяви та на підставі процедур перевірок, що здійснюються протягом 10 робочих днів у вегетаційний сезон, відповідна державна фітосанітарна інспекція протягом 10 робочих днів після закінчення відповідних фітосанітарних процедур зобов’язана видати наказ про присвоєння або поновлення офіційного статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, або повідомлення про неможливість встановлення офіційного статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів (далі – повідомлення), яке надається особі у письмовій формі.

Повідомлення може бути оскаржено до Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України або до суду.

Заява про оскарження повідомлення подається до Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України у строк, що не перевищує 10 днів після одержання повідомлення. Заява розглядається протягом 10 робочих днів.

2.5  Підставами для повідомлення є:

виявлення зараження рослин, продуктів рослинного походження, інших об’єктів регулювання та об’єктів, які розташовані на території місця виробництва або виробничої ділянки та буферної зони регульованими шкідливими організмами;

невиконання розпоряджень державних фітосанітарних інспекторів та обов’язків осіб щодо карантину рослин, визначених Законом України “Про карантин рослин” протягом останнього повного вегетаційного сезону;

подання неповного пакету документів, визначених пунктом 2.2 цього розділу;

виявлення в документах, зазначених у пункті 2.2 цього розділу, недостовірних відомостей.

2.13. Власник (користувач) місця виробництва та/або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, при підтриманні офіційного статусу зобов’язаний:

визначити межі місця виробництва та/або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, табличними знаками, форма яких наведена у додатку 6 до цього Порядку;

виконувати обов’язки щодо карантину рослин та інші фітосанітарні заходи, спрямовані на попередження проникнення регульованих шкідливих організмів на територію місця виробництва та/або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, та в буферну зону, якщо така належить або перебуває в користуванні цієї особи;

у випадках відсутності у власника (користувача) місця виробництва та/або виробничої ділянки права власності або користування буферною зоною сприяти виконанню фітосанітарних заходів у цій зоні;

обстежувати місця виробництва та/або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, як візуально, так і за допомогою феромонних пасток та інших методів, рекомендованих державним фітосанітарним інспектором;

з метою знищення шкідливих організмів проводити (не рідше одного разу на рік) фітосанітарні заходи щодо знезараження складів та інших місць зберігання об’єктів регулювання, які розташовані на території місця виробництва та/або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів;

заносити до журналу про фітосанітарний стан посівів (посадок), сільськогосподарських рослин, продуктів рослинного походження та інших об’єктів регулювання, які вирощуються, зберігаються, вивозяться та/або ввозяться з та/або в місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів (додаток 7), інформацію про фітосанітарний стан посівів (посадок), сільськогосподарських рослин, продуктів рослинного походження та інших об’єктів регулювання, які вирощуються, зберігаються, вивозяться та/або ввозяться з та/або в місця виробництва або виробничі ділянки, вільні від регульованих шкідливих організмів.

 

Державний фітосанітарний Інспектор,

провідний спеціаліст відділу карантину рослин

управління фітосанітарної  безпеки

Гнип  Н.С.

Показати ще
WordPress Lessons