Обухівське відділення Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області

Зустріч з неприбутковими організаціями

На днях у Києво-Святошинській ОДПІ відбулося засідання «круглого столу» з питань включення неприбуткових підприємств (установ, організацій) до Реєстру неприбуткових установ та організацій, перереєстрації неприбуткових установ та організацій в частині внесення змін до установчих документів таких підприємств.

На початку зустрічі присутнім було повідомлено, що відповідно до пп.133.4.1 п.133.4 ст.133 Податкового кодексу України та п.7 Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року № 440 (далі – Порядок), неприбутковою є установа та організація, що одночасно відповідає таким вимогам:

– утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

– установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

– установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи;

Всі неприбуткові організації відповідно до норм пункту 35 підрозділу 4 розділу XX ,,Перехідні положення” Податкового кодексу України та Порядку зобов’язані привести свої установчі документи у відповідність із вимогами п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу та подати копії таких документів податковому органу.
Граничний строк для подання копій статутних документів до податкового органу для всіх неприбуткових установ та організацій, крім релігійних організацій був до 1 липня 2017 року.

Для релігійних неприбуткових організацій термін для приведення установчих документів відповідно до вимог Податкового кодексу і подання копій таких статутів до податкового органу продовжено до 1 січня 2018 року.

Тобто, неприбуткові підприємства, установи та організації, які не привели свої установчі документи у відповідність із нормами п. 133.4 ст. 133 ПКУ, після 01 липня 2017 року виключаються контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Крім того, присутніх цікавило запитання щодо можливості неприбутковою організацією, здійснювати підприємницьку діяльність, яка не встановлена установчими документами, але доходи від якої будуть використовуватися для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети визначеною установчими документами.

«Доходи, отримані неприбутковою організацією від підприємницької діяльності, мають використовуватись виключно для цілей, що передбачені установчими документами. При цьому отримання таких доходів (прибутків) має відповідати вимогам закону, що регулює діяльність такої неприбуткової організації. Встановлення контролюючим органом відповідно до норм ПКУ факту використання неприбутковою організацією доходів (прибутків) для цілей інших, ніж передбачені п.п. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 ПКУ, є підставою для виключення такої організації з Реєстру неприбуткових установ та організацій і нарахування податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств, штрафних санкцій і пені відповідно до норм ПКУ. Податкові зобов’язання, штрафні санкції і пеня нараховуються, починаючи з першого числа місяця, в якому вчинено таке порушення».

Також присутніх цікавило питання щодо терміну подання звітності у разі, якщо неприбуткова організація не привела свої установчі документи у відповідність до законодавства до 01.07.2017 року.

«У разі виключення неприбуткової організації з Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі – Реєстр), крім випадків, передбачених п.п 133.4.3 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), та переходу на загальну/спрощену систему оподаткування в установленому порядку така організація повинна подати до контролюючого органу за місцем обліку наступну податкову звітність з податку на прибуток/єдиного податку:

за період перебування у Реєстрі така організація повинна подати до контролюючого органу Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року із показниками діяльності, обрахованими за період перебування у Реєстрі, та фінансову звітність за рік – протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (наприклад: за 2017 рік, до 01 березня 2018 року);

за період перебування на загальній системі оподаткування така організація повинна подати до контролюючого органу податкову декларацію з податку на прибуток підприємств за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року із показниками діяльності, обрахованими за період перебування на загальній системі оподаткування, та фінансову звітність за рік – протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (наприклад: за 2017 рік, до 01 березня 2018 року);

за період перебування на спрощеній системі оподаткування (зокрема, на третій групі спрощеної системи оподаткування) така організація повинна подати до контролюючого органу податкову декларацію платника податку третьої групи (юридичні особи) за базовий звітний (податковий) період із показниками діяльності, обрахованими за період перебування на спрощеній системі оподаткування – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу».

fds234234

Києво-Святошинська ОДПІ

Показати ще
WordPress Lessons